Sälj produkter i vår shop in shop

Att sälja på Handelns Hus(Uppdaterade villkor)

                     ATT SÄLJA PÅ Handelns Hus – Rutiner och villkor

 

  1. Hur söker man?

*         Det du vill sälja på Handelns Hus ska gå att använda, dvs vara ett bruksföremål. Vi tar endast emot färdiga        produkter och prototyper med hög kvalitet.

*          Handelns Hus tar endast emot ansökningar från verksamma i Linköping.

*          Du gör din ansökan hos Handelns Hus Nygatan 34 Kontaktperson Rosie Hall Tel.070-7985323 Epost: rosie@linkopinghandel.se Därefter lämnar du in eller skickar ett varuprov för en bedömning av Handelns Hus styrgrupp där bl.a. kvalitet, kreativitet, design, nyhetsvärde och försäljningspotential bedöms och uppskattas.  Blir din ansökan godkänd får du hyra en plats . Blir den det inte, får du hämta hem produkten/produkterna.

*          Den allra första försäljningsperioden, ”Säljstart”, är alltid 4 veckor. Om ingen av oss därefter avbryter avtalet/samarbetet, förlängs försäljningen automatiskt ”tills vidare”, med 4 veckors uppsägningstid från bägge håll.

 

  1. Vad kostar det?

*          Hyran är 50 kronor/vecka exkl. moms och den berättigar dig att visa/ha dina produkter på anvisad plats.

De första fyra veckorna är hyresfria så att du kommer i gång med din försäljning.

Om det inte sker någon försäljning en 4 veckors period av dina produkter debiteras ingen hyra för denna .period.

*          Utöver hyran tas en kommissionsavgift på 25% av försäljningspriset inkl. moms. För stora produkter med ett försäljningsvärde över 1000 kronor är kommissionen 20%. För att sälja i Handelns Hus måste du ha F-skattsedel (Gäller ej UF-företag).

*          Det är du som bestämmer försäljningspriset till kund. Du måste själv prismärka dina varor.

*          Du fakturerar Handelns Hus för sålda produkter var fjärde vecka. På fakturan skall framgå antal sålda varor, hyran, kommissionsavgiften, moms och momssats. Fakturan betalas av Handelns Hus inom 10 dagar. För att sälja på Handelns Hus måste du ha ett plus eller bankgiro.

 

 

  1. Övriga hyresvillkor

*          Varor som är kvar efter styrgruppens beslut oavsett om produkten blivit antagen eller inte, ska hämtas inom en vecka om inte du och Handelns Hus kommit överens om annat.

*          Vid en eventuell uppsägning måste varorna hämtas tillbaka inom utsatt tid. Vi ansvarar överhuvudtaget inte för avslutade produkter.

*           Hyresperioder påbörjas alltid på måndagar eller enligt överenskommelse.

*           Du levererar själv dina varor till butiken och ansvarar för att det ordentligt påfyllt. Du kollar själv lager genom att besöka butiken. Du ansvarar för inre emballage och Handelns Hus för omslagspapper om inte annat överenskommits.

*           En följesedel ska alltid lämnas med varje leverans med uppgift om vara, försäljningspris, antal och datum.

*           Leverans, retur och ev. tullavgifter av varor sker på egen bekostnad.

*          Byte eller återköp hänvisas till dig som ansvarig för produkten.

 

*          Om tvist om upphovsrätt och inmaterialrätt uppstår tar Handelns Hus inget ansvar.

*          Elprodukter ska uppfylla Elsäkerhetsverkets och EU:s krav och föreskrifter. Upptäcks brister har Handelns Hus rätt att omedelbart ta produkten ur sortiment och du står själv för ev. testavgifter och övriga kostnader som kan uppkomma vid en kontroll utförd av Elsäkerhetsverket.

*          Om varor skadas eller stjäls tar Handelns Hus inget ekonomiskt ansvar. På Handelns Hus finns larm och butikslokalen är kameraövervakad.

*          All försäljning som kan hänföras till Handelns Hus under din hyrestid ska medföra kommissionsintäkter för Handelns Hus.

*           Givetvis gäller konsument- eller köplagen för alla våra kunder. Önskas mer information gå in på www.konsumentverket.se