Handelns Hus stängde butiksdelen 30 juni 2017!

Inom Handelns Hus har personer som funderat på att starta butik, fått utbildning, mentorskap och möjlighet att testa sin idé med bra affärsläge.

Samtidigt blev Handelns Hus en mötesplats för handeln i Linköping.

Satsningen på handelsföretagen på Handelns Hus kommer dock att avslutas efter sommaren.

  • Under två och ett halvt år har flera handelsföretag huserat i Handelns Hus men vi ser att intresset avtar, och då fyller inte satsningen sin funktion längre säger projektledaren Rosie Hall från Linköping Handel.

En utvärdering av satsningen visar att antalet företag i inkubatorn är färre än planerat, men annat har överträffat förväntningarna. Gymnasieskolornas UF-företagare och unga sommarföretagare har fått en bra kanal ut på marknaden för sina produkter. Samtidigt kostar det med butikslokal i centralt läge.

  • Butikshandeln är viktig för Linköping på flera plan. Samtidigt står handeln inför nya utmaningar, bl.a kopplat till digitaliseringen. Vi behöver koncentrera våra tillväxtinriktade insatser mot företagen där det finns störst behov och ger störst effekt, konstaterar Pia Carlgren, Näringslivsdirektör i Linköpings Kommun.

Handelns Hus är en gemensam satsning av Linköpings Kommun och Linköping Handel.

Styrgruppen har beslutat att säga upp lokalen till hösten för att sedan fortsätta erbjuda handeln utbildning, nätverk och seminarietillfällen fram till årsskiftet. Parallellt ska förslag till nya satsningar arbetas fram utifrån dagens och framtidens behov för handeln i Linköping

 

Är du intresserad av att köpa butiksinredning, kontakta projektledare Rosie Hall på mobilnr: 070-79 85 323 eller skicka mail, rosie@linkopinghandel.se