Vad är Handelns Hus?

En inkubator där blivande handlare får lära sig yrket genom att driva egen butik och parallellt med detta få utbildning.

Så här gör du för att ansöka

För att ansöka om en plats hos Handelns Hus i Centrala Linköping, skicka ett mail till inkubator@handelnshus.se där du uppger hur du uppfyller företags- och nyhetskravet.

Vem står bakom Handelns Hus?

Svensk Handel Linköping driver projektet och får finansiellt stöd av Linköpings kommun. Projektet har en rad partners som ska bistå med utbildning och stöd till inkubanerna.

Hur ser styrgruppen ut?

 • Rosie Hall, Svensk Handel Linköping, projektledare, 070-798 53 23, rosie@phkonsulten.se. ​
 • Inger Molin, Filbytergallerian, 070- 540 85 81, inger.molin@aberdeen-asset.com
 • Catarina Löfgren, Ikanohuset, catarina.lofgren@ikano.se
 • Erik Åqvist, Nyföretagarcentrum, 013-25 30 60, erik.aqvist@nyforetagarcentrum.se
 • Karin Nyman, Linköpings kommun, 013-20 55 24, karin.nyman@linkoping.se
 • Michael Nydén, Nulink, 013-33 66 09, michael.nyden@nulink.se

Hur fungerar gallerian i praktiken?

Handelns Hus är en minigalleria som bygger på konceptet ”Contemporary Modern” – en öppen planlösning med rena linjer och råa material, såsom plywood, stål och rep. Här kommer 6-10 nytänkande affärskoncept och en shop-in-shop lösning att finnas. Ett föränderligt utbud likt en pop-up store skapar en dynamisk plats för upplevelser och shopping.

 • Tillfällig kreativ lösning: inredningen ska bjuda på nytänkande och så ett frö hur man kan vidareutveckla sitt sätt att exponera.
 • Flexibel inredning: ska fungera med olika sorters varor. Lätt att flytta runt beroende på verksamhet. Häng och hyllor fästs i taket för att frigöra golvyta.
 • Form följer funktion: formmässigt tilltalande material och som valts och designats både utifrån slitstarkhet, stil och flexibilitet. Boxar som används lite som ett lego.

Hur ser det tekniska gränssnittet ut?

Handelns Hus utnyttjar den senaste tekniken inom handelsområdet och uppmuntrar inkubanerna att se affärsverksamheten som en kombination av fysisk handel och e-handel. I lokalerna finns en gemensam kassalinje för kortbetalning – kontantbetalning erbjuds inte som alternativ. Vidare finns bra internetuppkoppling och en gemensam hemsida. Inkubanerna förväntas också ha en egen hemsida med webshop – utbildning i webdesign och sociala medier erbjuds i konceptet. Det är viktigt att komma ihåg att inkubanerna startar företagsverksamhet och att deras verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder.

Hur ser tidsschemat ut?

För Handelns Hus startade verksamheten i september, med att inkubaner börjar väljas ut. Detta arbete beräknas ta en månad så att gallerian kan öppna fysiskt för försäljning den 1 oktober. Inkubanerna beräknas arbeta i gallerian i maximalt två år, sedan ska de ha kompetensen att driva vidare sin verksamhet på egen hand. Detta innebär att nya inkubaner tas in kontinuerligt i takt med att de färdiga lämnar.

Hur väljs inkubanerna ut?

Syftet med Handelns Hus är att hjälpa fram framtidens handlare. Detta innebär att urvalet av koncept vilar på två olika grunder.

 • Företagskravet: inkubanerna ska kunna visa upp en bra affärsplan som uppfyller i första hand Nyföretagarcentrums krav på en realistisk bedömning av affärsmöjligheterna.
 • Nyhetskravet: inkubanerna kunna visa att företagsidén antingen innebär ny teknik på en gammal marknad alternativ en gammal teknik på en ny marknad.

Vem kan ansöka om en inkubatorplats?

Alla som uppfyller företagskravet och nyhetskravet kan ansöka om en plats i Handelns Hus. Vi ställer inga andra krav och har inga begränsningar vad gäller t.ex. ålder på den sökande. Styrgruppen avgör vem som får bli inkuban och därmed erbjudas möjlighet att arbeta i gallerian i mån av plats.

Hur regleras ansvar och skyldigheter i Handelns Hus?

Inkubanerna skriver under ett avtal med Handelns Hus om arbetet i lokalerna där ansvar, skyldigheter och rättigheter specificeras.

Hur ska inkubanerna försörja sig?

Det finns flera alternativa former av försörjning för inkubanerna. Målet är att den affärsverksamhet de bedriver i slutändan ska kunna försörja dem. Men under ett inledningsskede (cirka 6-9) månader kan inkubanen behöva en kompletterande försörjning. Några alternativ är:

 • Starta-eget-bidrag från Arbetsförmedlingen
 • Studiemedel/studielån för vuxenutbildning
 • Egen finansiering
 • Lån från bank eller Almi för start av företag

Vilket stöd får inkubanerna?

Handelns Hus erbjuder inkubanerna stöd i många olika former. Dels får man, via Svensk Handel, en personlig mentor som har gedigen erfarenhet av handelsverksamhet. Dels får man via Linköpings kommun möjlighet att genomgå en utbildning inom det kommunala vuxenutbildningssystemet. Handelns Hus samarbetspartners deltar också i denna utbildning genom att informera inkubanerna om försäkringar, bankfrågor, revision, webbhantering och andra företagsrelevanta frågor.

Hur fungerar den kommunala vuxenutbildningen?

Ur den kommunala vuxenutbildningen sammanställs ett utbildningsprogram i två steg.

Ett paket med grundutbildning skulle kunna se ut på följande sätt:

Företagsekonomi 1 – 100 p

Entreprenörskap – 100 p

Praktisk marknadsföring – 100 p

Servicekunskap – 100 p

Rätten och samhället – 100 p

Detta grundutbildningspaket kan kompletteras med en fortsättningsutbildning med följande innehåll:

Företagsekonomi 2 – 100 p

Branschkunskap – 100 p

Affärsutveckling och ledarskap – 100 p

Personlig försäljning 1 – 100 p

Affärsjuridik – 100 p

Utbildningen kännetecknas av nytänkande, dels genom att all utbildning ska ske virtuellt, dels genom att eleverna läser i den takt de själva finner lämplig. De ges sedan möjlighet att tenta av kurserna. Möjlighet att ekvivalera tidigare kunskaper finns också.

Det är viktigt att notera att utbildningen erbjuds alla som är verksamma inom handeln i Linköping, inte enbart inkubanerna.